kość kość kość kość kość
Zadzwoń aby się zarejestrować:
+48 609 *** *** Pokaż
Logo Logo

Rehabilitacja i fizjoterapia

Terapia manualna

powrót

INFORMACJE OGÓLNE:

Ortopedyczna Terapia Manualna jest wąską specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa. Za pomocą specjalistycznych testów manualnych można np. precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną bólu w okolicy barku lub pośladka jest nadmiernie napięty mięsień, czy też uciśnięty nerw, czy też zmieniony chorobowo staw. Dokładne badanie umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia, a inaczej leczy się uciśnięty nerw, inaczej zwyrodniały staw i inaczej zbytnio napięty lub skrócony mięsień. Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla tej tkanki technik manualnych. Czasem będzie to poizometryczna relaksacja mięśni, czasem rozciąganie mięśni (stretching), czasem szybkie uruchomienie zablokowanych stawów w obrębie kręgosłupa (tzw. manipulacje - często towrzyszą temu słyszalne "kliknięcia") albo długo utrzymywane rozciąganie torebki stawowej zwyrodniałego stawu kolanowego lub biodrowego (tzw. mobilizacja) lub przywracanie ruchomości struktur nerwowych. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości. Ten sposób pracy wymaga od fizjoterapeuty zainwestowania wielu środków finansowych na ustawiczne szkolenia oraz wielu lat trudnej fizycznej pracy z pacjentem. Z tego powodu specjalizacja ta należy do najtrudniejszych i stanowi elitarną specjalizację w grupie zawodowej fizjoterapeutów na całym świecie.

Aby ujednolicić oraz utrzymać odpowiednio wysoki, międzynarodowy poziom kształcenia grupa ekspertów z IFOMPT ustanowiła standardy nauczania tej specjalizacji. Zawierają one zarówno obowiązujący zakres materiału jak i ilość godzin potrzebną na jego realizację (1000 godzin szkolenia obejmujących: kursy praktyczne, pracę z pacjentem pod nadzorem instruktora oraz przygotowanie pracy naukowej) . Aby kształcenie w Ortopedycznej Terapii Manualnej było uznane na całym świecie, muszą je prowadzić międzynarodowi nauczyciele posiadający już taką specjalizację. W Polsce specjalizacja ta oficjalnie nie istnieje, ponieważ brak było do tej pory odpowiedniej kadry instruktorskiej.

Terapia manualna jako zachowawcze postępowanie charakteryzuje się bezbolesnością leczenia, wyjątek stanowią techniki powięziowe, które ze względu na konieczność rozciągnięcia opracowywanej powięzi nie są komfortowe. Znaczna ilość zakończeń nerwowych utkanych w zmienionej patologicznie powięzi potrafi dawać wiele nieprzyjemnych doznań.
Mirosław Dębski instruktor Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborn- Evjenth.

Scroll to top