kość kość kość kość kość

Zespół

Specjalista w neurologii

Leczenie chorób Parkinsona, Alzheimera, stwardnienia rozsianego, migreny

Diagnostyka chorób naczyniowych mózgu – USG Doppler tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 2017SPORTOPEDICA
od 2010adiunkt w Klinice Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2008 – 2009staż naukowy w Singapurze (research scientist A-STAR Singapore)
2001 - 2007asystent w Klinice Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu staże naukowe i kliniczne: Uniwersytety w Berlinie, Tybindze, Kilonii i Bergen

Wykształcenie:

2018Stopień naukowy Doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu „Znaczenie hormonów tarczycy i ich transportera oraz ich interakcji z białkami macierzy pozakomórkowej dla przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu”
2006tytuł specjalisty z Neurologii
2005Stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu „Związek pomiędzy stężeniem wybranych czynników przeciwzapalnych w surowicy krwi a grubością błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych ocenianych metodą ultrasonografii”

Dodatkowe uprawnienia:

  • Międzynarodowy Certyfikat z Neurosonologii (Europejskie Towarzystwo Neurosonologii i Hemodynamiki Mózgu).

Publikacje naukowe:

Neurology (2006) Wojciech Ambrosius, R Kaźmierski, S Michalak, W Kozubski. Tytuł: Neurology Anti-inflammatory cytokines in subclinical carotid atherosclerosis.
Folia Morphologica (2014) Wojciech Ambrosius, S Michalak, M Owecki, M Łukasik, J Florczak-Wyspiańska, W Kozubski. Tytuł: Substantia nigra hyperechogenicity in Polish patients with Parkinson's disease.
Expermiental and Clinical Endocrinology and Diabetes (2011) Wojciech Ambrosius, R Kaźmierski, V Gupta, A Wencel-Warot, D Adamczewska-Kociałkowska, A Błażejewska, K Ziemnicka, W. Nowinski. Tytuł: Low free triiodothyronine levels are related to poor prognosis in acute ischemic stroke.
PLOS One (2017) Wojciech Ambrosius, S Michalak, R Kazmierski, N Andrzejewska, W Kozubski Tytuł: Predictive value of serum transthyretin for outcome in acute ischemic stroke
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2016) S Michalak, Wojciech Ambrosius, E Wysocka, M Dziarmaga, R Juszkat, Wykrętowicz, W Kozubski. Tytuł: The early effect of carotid artery stenting on antioxidant capacity and oxidative stress in patients with carotid artery stenosis.
Academic Radiology (2010) V Gupta, Wojciech Ambrosius, G Qian, A Błażejewska, R Kaźmierski, A Urbanik, WL. Nowiński. Tytuł: Automatic segmentation of cerebrospinal fluid, white and gray matter in unenhanced computed tomography images.
Clinical Neurology and Neurosurgery (2004) R Kaźmierski, P Guzik, Wojciech Ambrosius, A Ciesielska, J Moskal, W Kozubski. Tytuł: Predictive value of white blood cell count on admission for in-hospital mortality in acute stroke patients.
PLoS ONE (2014) WL Nowinski, V Gupta, G Qian, Wojciech Ambrosius, R Kaźmierski. Tytuł: Population-based Stroke Atlas for outcome prediction: method and preliminary results for ischemic stroke from CT.
Disease Markers (2016) S Michalak, J Rybacka-Mossakowska, Wojciech Ambrosius, J Gazdulska, I Gołda-Gocka, WKozubski, R Ramlau. Tytuł: The markers of glutamate metabolism in peripheral blood mononuclear cells and neurological complications in lung cancer patients.
Academic Radiology (2010) J Liu, S Huang, I Volkau, Wojciech Ambrosius, LC Lee, WL. Nowinski. Tytuł: Automatic model-guided segmentation of the human brain ventricular system from CT images.
Scroll to top